หน้าแรก > หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

หอพักเอเซี่ยนเกมส์โซน C, E

อาคารหอพักโซนC ห้องพักเดี่ยว (2 คน)   มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ได้แก่ เตียงนอน โต๊ะหัวเตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ โทรศัพท์สายตรง  ADSL ในราคาพิเศษ สัญญาณจานดาวเทียม 80 ช่อง เครื่องปรับอากาศ ราวพาดผ้า เครื่องตรวจจับควันไฟ ลานซักล้างแยกเฉพาะเป็นสัดส่วน ห้องน้ำ
ในตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ลิฟท์โดยสาร

เทอมที่ 1
 
 
ค่าเช่าห้องพัก2,000 บาท / คน / * 5 เดือน10,000 บาท
ค่าน้ำประปา 125 บาท / คน / *5 เดือน625 บาท
เงินประกัน2,500 บาท
รวม13,125 บาท
หมายเหตุ :: ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาท
เทอมที่ 2
 
 
ค่าเช่าห้องพัก2,000 บาท / คน / * 5 เดือน10,000 บาท
ค่าน้ำประปา 125 บาท / คน / *5 เดือน625 บาท
รวม10,625 บาท

หอพักเอเชี่ยนเกมส์โซน B

เป็นห้องพักแบบ 2 ห้องนอน 4 เตียง พัก 4 คน ขนาดพื้นที่ 70 ตรม.(Zone B)

ภายในห้องประกอบด้วย เตียงนอน โต๊ะหัวเตียง โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องตรวจจับควันไฟ สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณจานดาวเทียม 80 ช่อง ราวตากผ้า 
ลานซักล้าง แยกเฉพาะเป็นสัดส่วน โซฟารับแขกและ โต๊ะรับประทานอาหาร 4 ที่นั่งในห้องโถง

เทอมที่ 1
 
 
ค่าเช่าห้องพัก2,100 บาท / คน / * 5 เดือน10,500 บาท
ค่าน้ำประปา 125 บาท / คน / *5 เดือน625 บาท
เงินประกัน2,500 บาท
รวม13,625 บาท
หมายเหตุ :: ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาท
เทอมที่ 2
 
 
ค่าเช่าห้องพัก2,100 บาท / คน / * 5 เดือน10,500 บาท
ค่าน้ำประปา 125 บาท / คน / *5 เดือน625 บาท
รวม11,125 บาท

หอพักเคียงโดม

เป็นห้องพัก 4 คน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ได้แก่ เตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ โทรศัพท์ สายตรง ADSL ในราคาพิเศษ พัดลมเพดาน ห้องน้ำรวม

หอพักเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว

เทอมที่ 1
 
 
ค่าเช่าห้องพัก1,000 บาท / คน / * 5 เดือน5,000 บาท
ค่าน้ำประปา 125 บาท / คน / *5 เดือน625 บาท
เงินประกัน1,000 บาท
รวม6,625 บาท
หมายเหตุ :: ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาท
เทอมที่ 2
 
 
ค่าเช่าห้องพัก1,000 บาท / คน / * 5 เดือน5,000 บาท
ค่าน้ำประปา 125 บาท / คน / *5 เดือน625 บาท
รวม5,625 บาท

หอพักเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำรวม

เทอมที่ 1
 
 
ค่าเช่าห้องพัก900 บาท / คน / * 5 เดือน4,500 บาท
ค่าน้ำประปา 50 บาท / คน / *5 เดือน250 บาท
เงินประกัน1,000 บาท
รวม5,750 บาท
หมายเหตุ :: ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาท
เทอมที่ 2
 
 
ค่าเช่าห้องพัก900 บาท / คน / * 5 เดือน4,500 บาท
ค่าน้ำประปา 50 บาท / คน / *5 เดือน250 บาท
รวม4,750 บาท

หอพักพัดลม ห้องน้ำในตัว

เทอมที่ 1
 
 
ค่าเช่าห้องพัก700 บาท / คน / * 5 เดือน3,500 บาท
ค่าน้ำประปา 125 บาท / คน / *5 เดือน625 บาท
เงินประกัน1,000 บาท
รวม5,125 บาท
หมายเหตุ :: ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาท
เทอมที่ 2
 
 
ค่าเช่าห้องพัก700 บาท / คน / * 5 เดือน3,500 บาท
ค่าน้ำประปา 125 บาท / คน / *5 เดือน 625 บาท625 บาท
รวม4,125 บาท

หอพักพัดลม ห้องน้ำรวม

เทอมที่ 1
 
 
ค่าเช่าห้องพัก600 บาท / คน / * 5 เดือน3,000 บาท
ค่าน้ำประปา 50 บาท / คน / *5 เดือน 250 บาท
เงินประกัน1,000 บาท
รวม4,250 บาท
หมายเหตุ :: ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาท
เทอมที่ 2
 
 
ค่าเช่าห้องพัก600 บาท / คน / * 5 เดือน3,000 บาท
ค่าน้ำประปา 50 บาท / คน / *5 เดือน 250 บาท
รวม3,250 บาท

หอพักนักศึกษาทียูโดม

เป็นหอพักเอกชนที่บริหารงานโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหอพักนักศึกษาที่แยกอาคารที่พักอาศัย ระหว่างนักศึกษาหญิงกับนักศึกษาชายอย่างชัดเจน โดยมีอาคารสำหรับนักศึกษาหญิง 2 อาคาร ได้แก่อาคารโดม 1 และ อาคารโดม 2 (อาคารละ 392 ห้อง) และมีอาคารสำหรับนักศึกษาชาย 1 อาคาร ได้แก่ อาคารโดม 3 (448 ห้อง) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ได้และเพิ่มความสะดวกให้แก่นักศึกษา
โดยนักศึกษาสามารถเข้า – ออก หอพักได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยความปลอดภัยผ่านระบบ Access Control โดยใช้ Key Card

ค่าเช่าห้อง
5,200 บาท/ห้อง/เดือน
ชำระรายปีลด 10% เหลือเดือนละ4,680 บาท
ชำระรายเทอม ลด 5% เหลือเดือนละ4,940 บาท
ชำระรายเดือน เดือนละ5,200 บาท
เงินประกันการพักอาศัย (ต้องพักครบ 1 ปีการศึกษา)
ชำระรายปี ไม่มี
ชำระรายเทอม 1 เดือน =5,200 บาท
ชำระรายเดือน 2 เดือน =10,400 บาท
เงินประกันความเสียหาย
(ได้รับคืนเมื่อย้ายออกและไม่มีความเสียหายในห้องพัก)
ห้องละ 3,000 บาท
ค่าไฟฟ้า หน่วยละ5.50 บาท
ค่าน้ำประปา หน่วยละ35 บาท
ค่า Key Card คนละ100 บาท

หอพักโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (นักศึกษา)

ห้องพัก 3 คน เป็นหอพักสำหรับนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป แบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่ง A ชั้น 2-7 สำหรับนักศึกษาหญิง และฝั่ง B ชั้น 2-3, ชั้น 4 ห้อง 401-406, 416-420 สำหรับนักศึกษาชาย

ค่าเช่าห้อง
700 บาท
ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย 125 บาท / ท่าน
ค่าประกันความเสียหาย1,000 บาท
หมายเหตุ :: ค่าไฟฟ้าหน่วยละ4.50 บาท

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารอินเตอร์โซน เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ +(66) 2151-0015-44 หรือ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
โทรสาร  + (66) 2151-0050

Email : tpm@tu.ac.th
URL : http://www.tpm.tu.ac.th